De VO-raad pleit er vanwege de naweeën van de coronacrisis voor om examenleerlingen dit jaar opnieuw een extra herkansingsmogelijkheid te bieden. Ook wil de sectororganisatie een spreiding over twee tijdvakken voor de papieren examens en vervanging van het centraal schriftelijk en praktisch examen door een schoolexamen.

De VO-raad wijst erop dat de gevolgen van de coronapandemie nog niet voorbij zijn. ‘De groep leerlingen die in 2023 centraal examen aflegt, heeft tweeëneenhalf jaar onderwijs in pandemie-omstandigheden achter de rug. Dit heeft geleid tot vertragingen op cognitief vlak, maar ook op het gebied van sociaal-emotionele ontwikkeling en de ontwikkeling van vaardigheden’, aldus de sectororganisatie.

Het is wel een goed besluit, vindt de VO-raad, om de zogenoemde duimregeling niet te herhalen. Deze regeling bood leerlingen de mogelijkheid een ongunstig cijfer weg te strepen om zo het diploma te behalen. De sectororganisatie zegt dat dit tot te veel strategisch gedrag van leerlingen leidde en afbreuk deed aan de waarde van het diploma.

Lees meer…

Deel dit bericht: