Een extra herkansing voor het centraal eindexamen komt er dit jaar niet. De eindexamens worden evenmin over twee tijdvakken gespreid. Dat heeft onderwijsminister Dennis Wiersma laten weten aan het Landelijke Aktie Komitee Scholieren (LAKS).

Het LAKS overhandigde in januari de petitie #RedMijnDiploma aan de Tweede Kamer. De petitie ging over de zorgen onder examenleerlingen in verband met de naweeën van de coronacrisis. Volgens het LAKS is het nodig dat er een extra herkansingsmogelijkheid komt en dat de examens worden gespreid over twee tijdvakken.

LAKS-voorzitter Janouke van Meerveld: ‘Ook deze examenkandidaten ervaren nog grote gevolgen van corona, naast de huidige problemen als prestatiedruk en veel lesuitval onder docenten. Door deze maatregelen kunnen examenkandidaten met meer rust het examen maken en hebben ze een mogelijke optie om op terug te vallen als het even niet lukt.’ De petitie werd meer dan 6.000 keer ondertekend.

Kennis en vaardigheden toetsen

Wiersma laat in een reactie weten dat hij niet meegaat in de wens van het LAKS. Hij vindt dat de omstandigheden het toelaten om van leerlingen dit jaar een prestatie te vragen die vergelijkbaar is met die van voor corona. ‘Maatregelen zoals een extra herkansing voor het centraal eindexamen en de mogelijkheid tot het spreiden van eindexamens over twee tijdvakken zal ik dan ook niet treffen.’

Hij voegt daaraan toe dat het voor het vervolgonderwijs en de verdere loopbaan van de huidige examenkandidaten van essentieel belang is dat de leerlingen de geschikte vaardigheden en kennis opdoen. ‘Het centraal examen is een belangrijk moment om deze vaardigheden en kennis te toetsen’, aldus Wiersma.

In november maakte de minister in een brief aan de Tweede Kamer bekend dat hij vrijwel alle coronamaatregelen schrapt. Het tweede tijdvak van de centrale examens en de afnameperiodes van de digitale examens in het vmbo en het centraal schriftelijk en praktisch examen worden dit schooljaar nog verlengd, maar voor de rest gaan de examens dit schooljaar terug naar de situatie van voor corona.

De petitie van het LAKS was een reactie op de brief van de minister.

Lees meer…

Deel dit bericht: