Gemeenten kunnen vanaf 4 januari tot en met 30 juni 2021 subsidie aanvragen om het binnenklimaat van scholen te verbeteren.

Het gaat hier om de Specifieke Uitkering Ventilatie In Scholen (SUVIS), waarvoor in genoemde aanvraagperiode bijna 100 miljoen euro beschikbaar is. De SUVIS  houdt verband met de coronacrisis: de gedachte is dat met betere ventilatie het gevaar van besmetting met het coronavirus kan worden beperkt.

De gemeente (dus niet het schoolbestuur!) kan deze eenmalige uitkering aanvragen voor één of meer schoolgebouwen op dezelfde locatie. Het aantal aanvragen dat kan worden ingediend is onbeperkt. Het betreft een subsidieregeling op basis van cofinanciering: maximaal 30% van de totale kosten tot een maximum van 1 miljoen euro per aanvraag wordt als voorschot gesubsidieerd. Voor de financiering van de resterende 70% kunnen gemeenten en schoolbesturen onderling afspraken maken.

Lees meer…

Deel dit bericht: