Dat het aandeel pabo-studenten met een allochtone achtergrond kleiner wordt, heeft te maken met het feit dat vooral mbo’ers zich laten afschrikken door de hogere toelatingseisen.

‘Vergeleken met de havo en het vwo zijn er meer niet-westerse allochtone studenten in het mbo, waardoor de daling in deze groep relatief groot is. Volgens betrokkenen wordt dit effect mogelijk versterkt door de talige en culturele aard van de vakkennis die als toelatingseis gevraagd wordt’, schrijft minister Jet Bussemaker van OCW in antwoord op vragen van de Groep Kuzu/Öztürk.

Volgens Bussemaker laten niet-westerse allochtone studenten zich relatief snel afschrikken door de nieuwe pabo-toelatingseisen, ‘waardoor zij bij voorbaat geen poging doen om zich voor de pabo te kwalificeren’. Zij baseert zich voor die uitspraak op onderzoeksresultaten van de Inspectie van het Onderwijs.

 

Deel dit bericht: