Scholen kunnen tot en met april meewerken aan de Veiligheidsmonitor 2018. Het ministerie van OCW laat dit onderzoek tweejaarlijks uitvoeren om een beeld te krijgen van het veiligheidsgevoel onder leerlingen, personeel, schoolleiding en ouders.

De monitor wordt in opdracht van OCW uitgevoerd door onderzoeksbureau ITS, dat verbonden is aan de Radboud Universiteit in Nijmegen. Het ministerie krijgt slechts een overzichtsrapportage. De uitkomsten zijn niet te herleiden tot individuele schoollocaties.

Deelnemende scholen krijgen per locatie een rapportage van de uitslag op de vragenlijsten inclusief een landelijke benchmark. Hiermee kunnen zij de veiligheidsbeleving vergelijken met die van andere scholen.

Aan deelname zijn geen kosten verbonden.

Aanmelden Veiligheidsmonitor 2018