Het verbeteren van het binnenklimaat van schoolgebouwen is een gezamenlijke taak van de schoolbesturen én de gemeenten. Dat benadrukt een woordvoerder van het ministerie van OCW in de Telegraaf na berichtgeving van VOS/ABB over de SUVIS-regeling. Uit een enquête onder leden van VOS/ABB blijkt dat een kwart van de gemeenten weigert mee te betalen aan betere ventilatie.

De subsidieregeling SUVIS (Specifieke uitkering ventilatie in scholen) is vooral bedoeld voor bouw- en installatiekosten. Per aanvraag kan als voorschot maximaal 30% van de totale kosten worden toegekend tot maximaal 1 miljoen euro. Het idee is dat voor de verdeling van de resterende 70% gemeenten en schoolbesturen afspraken met elkaar kunnen maken. Gemeenten kunnen tot en met 30 juni subsidie aanvragen voor het verbeteren van het binnenklimaat van schoolgebouwen.

Voor het primair en voortgezet onderwijs is in totaal bijna 99 miljoen euro subsidie beschikbaar. De subsidieregeling is in het leven geroepen in het licht van de coronacrisis. De gedachte is dat met goede ventilatie in schoolgebouwen het risico op besmetting met het coronavirus kan worden beperkt.

Gemeenten willen niet meebetalen

Uit een enquête onder leden van het kennisnetwerk Financiën van VOS/ABB blijkt dat er onder schoolbesturen veel onvrede is over deze regeling, omdat van gemeenten wordt verwacht dat ze meebetalen maar dat niet altijd doen. Een op de vier gemeenten wil dat niet, omdat ze vinden dat het verbeteren van de ventilatie in schoolgebouwen niet hun taak zou zijn of omdat ze simpelweg stellen er geen geld voor te hebben.

Daarbij komt dat schoolbesturen vanuit het Rijk gebonden zijn aan het verbod om geld te besteden aan bepaalde investeringen, zoals het verbeteren van de ventilatie in de gebouwen. Het risico bestaat dat de accountant de schoolbesturen hierover op de vingers tikt. Dat kan ertoe leiden dat de Inspectie van het Onderwijs besluit tot een terugvordering van het geïnvesteerde bedrag op de rijksbekostiging. Dan heeft het bestuur dus al geld geïnvesteerd in betere ventilatie én wordt dat bedrag door het Rijk ingehouden. Veel schoolbesturen willen dat risico absoluut niet lopen.

Schoolbesturen zitten in spagaat

‘We zien dat schoolbesturen in een spagaat zitten’, vertelt adviseur Ronald Bloemers van VOS/ABB. ‘Aan de ene kant zijn er intern afspraken met ouders en personeel dat ze investeren in betere ventilatiesystemen. Maar aan de andere kant zijn er gemeenten die daar niet aan mee willen betalen en is het maar de vraag of besturen daarin mógen investeren’.

‘Het is een gezamenlijke opdracht voor schoolbestuur én gemeenten, maar de praktijk wijst uit dat een deel van de gemeenten dat echt niet zo ziet. Dit helpt onze leden niet, laat staan de leerlingen en leraren die nu nog steeds – en dat is geen grap – met de ramen open in de klas zitten’, aldus Bloemers.

In de Telegraaf laat een woordvoerder van demissionair onderwijsminister Arie Slob weten dat OCW ‘signalen heeft gehad dat niet alle gemeenten voldoende financiële ruimte hebben om bij te kunnen dragen aan de cofinanciering’. Het ministerie gaat kijken hoe het scholen kan helpen die met weigerachtige gemeenten te kampen hebben. De woordvoerder benadrukt ook dat het verbeteren van het binnenklimaat een gezamenlijke taak is van de schoolbesturen én de gemeenten.

Lees meer…

Deel dit bericht: