Gymnasia krijgen er door de vereenvoudiging van de bekostiging van het voortgezet onderwijs niet veel geld bij. Dat stelt onderwijsminister Arie Slob in reactie op een onderzoek van The Next School.

In het rapport Uitkomsten onderzoek nieuwe bekostiging VO staat dat zelfstandige gymnasia kunnen rekenen op 5 miljoen euro extra. ‘Hiermee krijgen de gymnasia er per leerling zes keer zoveel geld bij als andere scholen’, stelt The Next School.

Vmbo-tl en praktijkonderwijs

Volgens minister Slob zijn de gymnasia echter geen spekkoper. ‘We zien in onze huidige gegevens dat bijvoorbeeld scholen voor vmbo-tl en scholen voor praktijkonderwijs er gemiddeld genomen per leerling meer bij krijgen dan vwo-scholen (waaronder categorale gymnasia)’, zo laat hij in een schriftelijke reactie weten.

De minister relativeert de herverdeeleffecten door erop te wijzen dat die ‘nog geen procent van de totale basisbekostiging van het voortgezet onderwijs van bijna 7 miljard euro’ bedragen. De schoolbesturen krijgen volgens hem te maken met een herverdeeleffect (positief dan wel negatief) ‘dat kleiner is dan 3 procent’.

Lees meer…

Deel dit bericht: