Uit vergelijkend onderzoek blijkt dat het gemiddelde loon van leraren in het primair onderwijs 14 procent lager ligt dan dat van vergelijkbare werknemers in de marktsector. De vergelijking is gemaakt door SEO Economisch Onderzoek in opdracht van het Arbeidsmarktplatform PO.

Schoolleiders in het primair onderwijs verdienen 12 procent minder dan vergelijkbare werknemers in de marktsector. De verschillen zijn sinds 2006 vrijwel constant, zo staat in de rapportage Wat een leraar in het primair onderwijs verdient. De vergelijking betreft de jaren 2006 tot 2015.

Uurlonen leraren vergeleken

In dit rapport zijn de salarissen omgerekend tot bruto uurlonen om de vergelijking te kunnen maken. Vooral voor masteropgeleide leerkrachten is het loonverschil fors: 23 procent (8 euro per uur). Voor de hbo-opgeleide leraren geldt een verschil van 11 procent. Het verschil loopt op naarmate leraren ouder worden. Leraren boven de 35 jaar ontvangen 30 tot 35 procent minder, dat is een verschil van 11 tot 15 euro per uur. Het gemiddelde brutoloon voor leraren jonger dan 35 jaar met een voltijds dienstverband is 3 procent lager dan dat van vergelijkbare werknemers in de marktsector: ongeveer 1 euro per uur minder.

Het uurloon is berekend op basis van het totale belastbare looninkomen, gedeeld door het aantal daadwerkelijk gewerkte en verloonde uren. Dat aantal is voor voltijdwerknemers in het primair onderwijs ongeveer gelijk aan de in de cao gedefinieerde normjaartaak van 1659 uur.

Meer informatie

Deel dit bericht: