In de nieuwe CAO VO wordt opgenomen dat verlengde dienstverbanden voor bepaalde tijd met inachtneming van de opzegtermijn moeten worden opgezegd door middel van een schriftelijke mededeling (aanzegging). Dat melden de sociale partners in een gezamenlijke verklaring.

De mededeling van de sociale partners houdt verband met het nieuwe ontslagrecht per 1 juli 2015 conform de Wet werk en zekerheid (WWZ). Een belangrijke verandering hierbij is dat het Buitengewoon Besluit Arbeidsverhoudingen (BBA), waarin het onderwijs werd uitgezonderd van het reguliere privaatrechtelijke ontslagrecht, is komen te vervallen.

Hiermee is het voortgezet onderwijs onder het ‘normale’ arbeidsrechtelijke regime komen te vallen, met dien verstande dat dit vooralsnog alleen geldt voor het bijzonder onderwijs en (nog) niet voor het openbaar onderwijs. Overigens valt ook het bijzonder primair onderwijs sindsdien onder het ‘normale’ arbeidsrechtelijke regime, maar dat staat natuurlijk los van wat er in de CAO VO komt te staan.

Aanzegging

Het opzeggen van een arbeidsovereenkomst door de werkgever geschiedde voor de inwerkingtreding van de WWZ middels een schriftelijke mededeling. Door de nieuwe wetgeving moet een ontslag – indien dit niet tot stand komt met instemming van de werknemer – preventief worden getoetst door het UWV of de kantonrechter, afhankelijk van de ontslaggrond.

In de CAO VO wordt echter opgenomen dat verlengde dienstverbanden voor bepaalde tijd, behoudens verlengde dienstverbanden in verband met vervanging, beëindigd moeten worden door opzegging. De sociale partners benadrukken dat hier gaat om de ‘oude’ vorm van opzeggen, dus door middel van een schriftelijke mededeling (aanzegging).

Informatie: Helpdesk, 0348-405250 van 08.30 tot 12.30 uur, helpdesk@vosabb.nl

Deel dit bericht: