Er is een handreiking beschikbaar over de vangnetbepaling voor aanvullende bekostiging vanuit samenwerkingsverbanden. Bij deze handreiking horen een instructie en rekentool.

Samenwerkingsverbanden voor passend onderwijs (swv’s) moeten vanwege de vereenvoudiging van de bekostiging van het primair onderwijs per 1 januari 2023, een vangnetbepaling voor aanvullende bekostiging in hun ondersteuningsplan opnemen. Deze vangnetbepaling is er voor scholen voor speciaal basisonderwijs (sbo) en (voortgezet) speciaal onderwijs ((v)so) die te maken krijgen met een meer dan gemiddelde toename van het aantal leerlingen na 1 februari.

Door deze vangnetbepaling toe te passen, hoeven swv’s niet allemaal een eigen bepaling te bedenken en hebben sbo-scholen en het (v)so landelijk met gelijke regels te maken. Swv’s die voor 1 mei een nieuw ondersteuningsplan indienen, kunnen daarbij aangeven dat later dit jaar (na instemming van de ondersteuningsplanraad) de vangnetbepaling beschikbaar komt in een addendum.

U kunt de handreiking, instructie en rekentool gratis downloaden:

Deel dit bericht: