Scholen voor speciaal (basis)onderwijs geven binnen hun burgerschapsonderwijs vooral aandacht aan persoonsvorming en sociale omgang, waaronder seksuele weerbaarheid. Daardoor heeft de gemiddelde sbo- en so-leerling een hoge seksuele weerbaarheid, meldt de Inspectie van het Onderwijs.

Uit onderzoek van de inspectie blijkt dat op vrijwel alle s(b)o-scholen seksuele weerbaarheid en seksuele diverseit aandacht krijgen. Deze onderwerpen komen in methoden naar voren en worden besproken als daar aanleiding toe is.

Ook blijkt dat meer dan de helft van de s(b)o-leerlingen een hoge mate van seksuele weerbaarheid laat zien. Een ander punt dat uit het onderzoek komt, is dat een positieve houding van leerlingen ten aanzien burgerschap bijdraagt aan hun seksuele weerbaarheid.

In het rapport Peil.Burgerschap. Einde speciaal (basis)onderwijs 2020-2021 staat ook dat ruimte voor discussie in de klas, een goede relatie met de leerkracht en een goed uitgewerkte visie van de school op burgerschap samengaan met een grotere seksuele weerbaarheid van de leerlingen.

Lees meer…

Deel dit bericht: