Het bestuur van het Vervangingsfonds (Vf) heeft ingestemd met het advies om de verplichte aansluiting op te heffen. Dat meldt het Vf in een brief aan de schoolbesturen in het primair onderwijs.

De beëindiging van en verplichte aansluiting van de po-besturen bij het Vf zal tussen 1 januari 2018 en 1 januari 2020 een feit zijn. Het tijdstip hangt volgens het Vf af van de ontwikkelingen in de sector. ‘Streven hierbij is dat het verzuimbeleid en de verzuimcijfers op orde zijn’, zo meldt het Vf is de brief aan de besturen.

In 2012 stuurde VOS/ABB een brief aan de Tweede Kamer, waarin werd aangedrongen op beëindiging van de verplichte aansluiting bij het Vf. In die brief stond dat op basis van ondubbelzinnig cijfermateriaal blijkt dat er bij het Vf sprake is van zeer hoge onrechtmatigheidspercentages.

De verplichte aansluiting van schoolbesturen bij het Vf wordt door VOS/ABB gezien als een achterhaalde en fraudegevoelige constructie die slecht personeelsbeleid faciliteert. Het is daarom een goede zaak dat de verplichte aansluiting wordt beëindigd.

Keuzevrijheid

Het Vf meldt in de brief aan de besturen verder dat het in zijn dienstverlening meer keuzevrijheid creëert voor schoolbesturen. Dit moet ertoe leiden dat de premie omlaag gaat en dat de onrechtmatigheid van declaraties wordt teruggebracht. Het gaat om het volgende:

  • Verruiming van eigenrisicodragerschap;
  • Geen vergoeding meer van kosten voor vervanging vanwege rechtspositioneel verlof;
  • Invoering van normvergoeding.

Marktonderzoek

Het Vf en Participatiefonds (Pf) hebben in het voorjaar een marktonderzoek uitgevoerd onder schoolbesturen in het primair onderwijs. Dit onderzoek stond in het teken van modernisering en vernieuwing van het product- en dienstenaanbod. Een samenvatting van de resultaten van dit onderzoek kunt u downloaden.

Informatie: Helpdesk, 0348-405250 van 08.30 tot 12.30 uur, helpdesk@vosabb.nl

Deel dit bericht: