Mr. Hafida Amziab van de Onderwijsjuristen van VOS/ABB heeft een toelichting geschreven over hoe de eindtoets in groep 8 zich verhoudt tot het schooladvies.

In de toelichting laat Amziab zien dat de eindtoets belangrijk is als second opinion. Als leerlingen op de eindtoets hoger scoren dan op basis van het schooladvies mag worden verwacht, moet de school overwegen om het eerder gegeven schooladvies naar boven bij te stellen. Andersom geldt dat niet: bij een lagere score op de eindtoets, mag het schooladvies niet naar beneden worden bijgesteld.

Een school kan onverhoopt verwikkeld raken in een meningsverschil met ouders over de eindtoets en het schooladvies. De Onderwijsjuristen van VOS/ABB kunnen de school dan ondersteuning bieden.

Download toelichting

Informatie: Onderwijsjuristen, 0348-405250 op werkdagen van 08.30 tot 12.30 uur, onderwijsjuristen@vosabb.nl

Deel dit bericht: