De Tweede Kamer heeft de Wet bestuurlijke harmonisatie beroepsonderwijs aangenomen. Dat geldt ook voor een amendement, waarin staat dat verticale scholengemeenschappen van mbo en openbaar voortgezet onderwijs algemeen toegankelijk moeten zijn.

Het amendement van SP’er Peter Kwint regelt voor een verticale scholengemeenschap van een openbare school voor voortgezet onderwijs en een mbo-instelling op religieuze grondslag, dat die mbo-instelling een student die van de openbare vo-school komt, niet mag weigeren op grond van het niet kunnen of willen onderschrijven van die grondslag.

Dit is noodzakelijk om te voorkomen dat een student die geen godsdienst aanhangt en aan de formele toelatingseisen voldoet, binnen een verticale scholengemeenschap van openbaar voortgezet onderwijs en bijzonder mbo niet kan doorstromen.

Deel dit bericht: