VOS/ABB is zeer geschrokken van het feit dat de regering het primaat van het openbaar onderwijs wil loslaten in de sector die valt onder de Wet educatie en beroepsonderwijs (WEB). Dat staat in de position paper die VOS/ABB ter voorbereiding op de plenaire behandeling van het Wetsvoorstel bestuurlijke harmonisatie beroepsonderwijs naar de Tweede Kamer heeft gestuurd.

VOS/ABB is positief over intensievere samenwerking tussen vmbo en mbo, waar het wetsvoorstel over gaat. ‘Het is goed om met een integrale benadering doorstroom op een inhoudelijk zo goed mogelijke manier na te streven. Uit consultatie onder VOS/ABB-leden blijkt dat vooral onze leden met zowel voortgezet onderwijs als mbo onder zich intensievere samenwerking als meerwaarde zien. Met name als het gaat om de vorming van verticale scholengemeenschappen’, zo staat in de position paper.

Daar staat echter ook in dat VOS/ABB er zeer geschrokken in van de mededeling van de regering in de nota naar aanleiding van het verslag dat zij het primaat van openbaar onderwijs loslaat in de sector die valt onder de WEB.

In het verslag staat letterlijk dit:

‘Nu alle mbo-instellingen bijzonder zijn, komt het de leesbaarheid van de wet ten goede als het privaatrechtelijke karakter van dit onderwijs voortaan tot uitgangspunt wordt gekozen voor de formulering van de wet (…).’

VOS/ABB benadrukt dat deze zinsnede niet past in de vervulling van de taak die voortvloeit uit artikel 23 lid 4 van de Grondwet. Bovendien geeft de regering niet aan wat het nut of de noodzaak van deze wijziging is, wat het extra schrijnend maakt.

Lees meer…

Deel dit bericht: