Bijna negen op de tien basisscholen hebben bij de viering van het sinterklaasfeest afscheid genomen van de traditionele Zwarte Piet. Dat blijkt uit een steekproef van de Volkskrant onder ruim 300 scholen.

Ruim de helft van de scholen is dit jaar voor het eerst afgestapt van de traditionele Zwarte Piet. Ruim een op de drie was in voorgaande jaren al overgestapt op de roetveegpiet. ‘De meeste scholen die dit jaar overstappen op roetveegpieten noemen het maatschappelijke debat over racisme en Zwarte Piet als aanleiding. Een volledig geschminkte Piet zou onnodig grieven en niet meer van deze tijd zijn’, zo meldt de Volkskrant.

In de krant staat ook dat ‘een opvallend aantal schooldirecteuren’ meent dat de overstap geen eigen beslissing is geweest. De keuze zou door het schoolbestuur zijn genomen, om aan te sluiten bij het uiterlijk van de pieten in het Sinterklaasjournaal. Op geen enkele school uit deze steekproef zou de keuze dit jaar tot ophef onder ouders of personeel hebben geleid.

Lees meer…

Handreiking sinterklaasviering

VOS/ABB heeft een handreiking gemaakt die openbare basisscholen kunnen gebruiken voor een weloverwogen keuze over de vorm van de sinterklaasviering. De handreiking gaat uit van de kernwaarden van het openbaar onderwijs: gelijkwaardigheid, vrijheid en ontmoeting.

Scholen kunnen de handreiking gebruiken om met goede argumenten, in dialoog met alle betrokkenen, een afgewogen standpunt in te nemen dat aansluit bij de visie en identiteit van de school (en stichting) en de maatschappelijke opdracht die de scholen hebben.

U kunt de handreiking downloaden:

Handreiking Dialoog over de sinterklaasviering op de openbare school

Deel dit bericht: