Vanuit heel Nederland zijn ruim 4700 aanvragen ingediend voor de subsidieregeling Schoolkracht, terwijl er geld is voor slechts 170 tot 190 projecten. Veruit de meeste aanvragers hebben dus nul op rekest gekregen.

De subsidieregeling Schoolkracht is bedoeld voor school- en onderwijsontwikkeling, waarvan het ministerie benadrukt dat die essentieel zijn voor onderwijskwaliteit. ‘Schoolleiders en leraren vinden niet altijd tijd, budget en focus om verander- en verbeterideeën uit te werken en/of uit te voeren. Of om goede veranderingen duurzaam te borgen in de onderwijspraktijk. Deze subsidieregeling wil schoolleiders en leraren ondersteunen met hun schoolontwikkeling. Zodat scholen lerende, professionele organisaties worden én blijven en duurzame schoolontwikkeling in het funderend onderwijs wordt versterkt’, aldus OCW.

Het aantal aanvragen is met ongeveer 4700 echter zo overweldigend, dat het niet mogelijk is ze allemaal te honoreren. Sterker nog: veruit de meeste aanvragen zijn uitgeloot. Slechts 170 tot 190 aanvragen (3,6% tot 4%) kunnen worden toegekend, meldt het ministerie.

Loting onverstandige keuze

Stichting PPO de Link, het schoolbestuur van tien openbare scholen in het gebied ten noorden van de Nederrijn van Elst tot Oosterbeek, heeft ‘geluk’: een van de acht aanvragen werd ingeloot. Matthijs Brinkhuis, beleidsmedewerker Kwaliteit & Financiën: ‘Al onze scholen hebben als voorbereiding goede doelen en plannen geformuleerd. We zijn blij dat we een van die plannen kunnen gaan uitvoeren, maar we hadden ze natuurlijk het liefst allemaal opgestart.’

Loting vindt hij een onverstandige keuze: ‘Mogelijk zijn er nu initiatieven ingeloot die minder bijdragen aan de kwaliteit van het Nederlandse onderwijs. Dergelijke subsidies zouden natuurlijk op basis van de inhoud moeten worden verstrekt, zodat meerdere scholen in Nederland kunnen leren van successen.’

Hij ziet de vele aanvragen als een signaal: ‘Er is op Nederlandse scholen duidelijk sprake van kritische zelfreflectie en veranderbereidheid. Veel verbeteringen vragen echter om extra inzet en dus extra middelen. Zodra die beschikbaar leken te komen, hebben scholen in een kort tijdsbestek massaal passende doelen en uitvoeringsplannen geformuleerd.’

Hij hoopt dat de subsidieregeling in de nabije toekomst wordt verruimd: ‘Het zou toch zonde zijn als er in Nederland zoveel verbeterpotentieel blijft liggen, omdat de eenmalige middelen ervoor ontbreken?’

Deel dit bericht: