De combinatie van opvang en onderwijs voor kinderen in de leeftijd van 0 tot en met 12 jaar kan eenvoudiger en toegankelijker. Dat staat in een onderzoeksrapport van het ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid, waarin vier scenario’s voor de kindvoorzieningen worden beschreven. In de meest vergaande varianten worden basisscholen verplicht over te gaan op een vijf-gelijke-dagenmodel.

Met kindvoorzieningen wordt het hele stelsel van (ouderschaps)verlof, kinderopvang en primair onderwijs bedoeld. De voorstellen voor aanpassing hiervan hebben drie doelen: het verhogen van de arbeidsparticipatie van ouders, het stimuleren van de ontwikkeling van het kind en de vereenvoudiging  van het stelsel. Bij dat laatste doel gaat het met name om vermindering van de complexiteit en financiële onzekerheid voor gezinnen (bijvoorbeeld het terugdringen van nabetalingen).

De vier varianten die in het eindrapport worden geschetst zijn:

* Optimalisatie van het huidige stelsel

* Eenvoudigere en betaalbare voorzieningen voor werkende ouders

* Kindvoorzieningen voor alle gezinnen

* Richting een integrale voorziening

De eerste variant is het minst ingrijpend, maar voorziet wel in verbeteringen in de kinderopvangtoeslag en het verlof voor ouders. Deze maatregelen kosten geen extra geld. In het tweede scenario wordt de financiering van de opvang veranderd, door de overheidsbijdrage rechtstreeks aan de kinderopvang uit te keren, waardoor de kinderopvangtoeslag kan vervallen. De ouders betalen dan een inkomensonafhankelijke bijdrage van 4 procent van de kosten van kinderopvang. In dit scenario zou de financiële toegankelijkheid van de kinderopvang toenemen.

Gratis kindvoorzieningen en aanpassing schooltijden

In het derde scenario wordt het hele stelsel van kindvoorzieningen gratis toegankelijk voor alle ouders, door het invoeren van een algemeen toegangsrecht tot kinderopvang, inclusief buitenschoolse opvang. Dus ook voor gezinnen met niet-werkende ouders. Ouders hoeven niet bij te dragen aan de kinderopvang. Basisscholen worden verplicht te werken volgens het vijf-gelijke-dagenmodel. Daardoor kan het aanbod in de buitenschoolse opvang worden versterkt.

Het vierde model is het meest ingrijpend. Dan komt er ondersteuning voor het samengaan van scholen en kinderopvang, waar mogelijk op één locatie. Dit wordt gecombineerd met algemeen toegangsrecht conform het vorige scenario. Dit model biedt doorlopende ontwikkellijnen en een gratis aanbod voor alle gezinnen.

Meer informatie over de varianten in het Eindrapport Scenariostudie Vormgeving Kindvoorzieningen. Daarin wordt ook geschetst welke maatregelen nodig zijn om de verschillende varianten uit te voeren. Het rapport is deze week aangeboden aan de Tweede Kamer.

 

 

Deel dit bericht: