Twintig schoolbesturen voor primair en voortgezet onderwijs kunnen gebruikmaken van de vierde subsidieronde Vrijroosteren leraren. Dat meldt het ministerie van OCW.

Met deze subsidie kunnen schoolbesturen leraren in 2023-2024 en 2024-2025 gedeeltelijk vrijroosteren om leerlingen in kwetsbare situaties intensief te begeleiden en om deel te nemen aan coachingsactiviteiten.

De subsidie is beschikbaar voor scholen voor primair onderwijs met een positieve score volgens de onderwijskansenindicator van het CBS en voor scholen voor voortgezet onderwijs die geld krijgen uit het Leerplusarrangement VO. De vierde subsidieronde loopt tot en met 31 maart.

Op de website van Dienst Uitvoering Subsidies aan Instellingen staat meer informatie.

Deel dit bericht: