De VO-raad wil dat leraren meer uren krijgen voor onderwijsontwikkeling. Daarvoor is volgens de sectororganisatie in de komende kabinetsperiode 300 miljoen euro nodig. Dat geld zou van de overheid moeten komen.

De VO-raad pleit ervoor om scholen gedurende de komende kabinetsperiode per jaar per leraar met een voltijdsdienstverband 100 uren extra te geven voor onderwijsontwikkeling.

Om de kloof tussen lerarenopleidingen en onderwijspraktijk te dichten moet daarnaast een groter deel van de opleiding van leraren in de school plaatsvinden. Verder zouden scholen en de beroepsgroep mede-eigenaar moeten worden van de lerarenopleidingen.

Dit staat in een actieplan dat de VO-raad op zijn jaarlijkse congres heeft gepresenteerd.

Lees meer…