De VO-raad vindt dat de huidige groep examenkandidaten de mogelijkheid moet krijgen tot een extra herkansing en spreiding van de examens over meerdere perioden.

‘Deze groep ondervindt al twee schooljaren last van coronamaatregelen, en het is ongewis hoe de rest van dit schooljaar eruit gaat zien’, meldt de sectororganisatie.

Het is volgens de VO-raad niet meer nodig om leerlingen de mogelijkheid te geven een eventuele onvoldoende voor een niet-kernvak weg te strepen. De zogenoemde duimregeling leidt volgens de VO-raad namelijk tot ‘gecalculeerd gedrag van leerlingen’.

Deel dit bericht: