Digitale verzending van examens voor de tweede correctieronde is nog steeds geen goed alternatief voor papieren verzending. Dat meldt demissionair onderwijsminister Arie Slob.

Vanuit de Tweede Kamer klinkt de roep om digitale verzending van examens, omdat de afgelopen jaren in enkele gevallen papieren examens na verzending voor de tweede correctieronde zijn kwijtgeraakt. Maar volgens Slob vergt digitale verzending veel werk van de scholen en kleven er bovendien digitale risico’s aan.

‘Het vraagt bijvoorbeeld dat per vak al het examenwerk op elke school gescand moet worden. Daarvoor moeten niet alleen docenten of andere medewerkers beschikbaar zijn, maar ook voldoende machines die scans maken van goede kwaliteit. Daarnaast stelt de digitale opslag en een digitale uitwisseling van correctiewerk hoge eisen aan de veiligheid en betrouwbaarheid van de digitale infrastructuur van vo-scholen.’ Uit overleg met onder andere de VO-raad blijkt volgens Slob ‘dat digitale verzending nog altijd niet zonder meer wordt gezien als een goed alternatief voor papieren verzending of in verplichte combinatie met papieren verzending’.

Hij wijst op de mogelijkheid dat volledige digitale centrale examinering in de toekomst uitkomst biedt. Daarmee wordt wordt ervaring opgedaan in een pilot in het vmbo. Naar verwachting zal daar na de komende examenperiode meer over bekend worden.

Lees meer…

Deel dit bericht: