De segregatie in het onderwijs blijft min of meer op hetzelfde niveau. Dat meldt onderwijsminister Dennis Wiersma in een brief aan de Tweede Kamer.

De minister baseert zich op het rapport Een grijs gebied over een onderzoek naar beleidsmaatregelen voor het tegengaan van segregatie in het onderwijs. Dat onderzoek laat onder meer zien dat in de periode 2017/2018-2021/2022 op landelijk niveau de segregatie naar inkomensniveau niet is veranderd.

Voor segregatie naar opleidingsniveau is er in het voortgezet onderwijs sprake van een kleine daling, terwijl in het primair onderwijs een kleine stijging te zien is. Er is ook gekeken naar segregatie naar migratieachtergrond. Op dat punt is er zowel in het primair als voortgezet onderwijs sprake van een geringe daling. Verder blijkt dat de kans dat leerlingen met verschillende achtergronden elkaar in de school ontmoeten iets groter is geworden, zowel in het primair als voortgezet onderwijs.

De minister meldt verder dat in grote steden de segregatie in het onderwijs sterker is dan in kleine gemeenten. Ook meldt hij dat de segregatie in openbare scholen over het algemeen minder sterk is dan in bijvoorbeeld algemeen bijzondere scholen.

Lees meer…

Deel dit bericht: