Naar verwachting worden in maart 2015 afspraken vastgelegd over de manier waarop scholen en aanbieders van digitale leermiddelen omgaan met privacygevoelige gegevens van leerlingen. Dat schrijft staatssecretaris Sander Dekker van OCW in een brief aan de Tweede Kamer.

De brief van Dekker volgt op het bericht van RTL Nieuws dat scholen voor het gebruik van digitaal lesmateriaal privacygevoelige gegevens aan uitgevers moeten afstaan om kinderen blijvend toegang te geven tot lesprogramma’s per computer. Dit bericht leidde in de onderwijswereld en de politiek tot verontruste reacties.

Nadere afspraken

De staatssecretaris schrijft aan de Kamer dat er wordt ‘gewerkt aan nadere afspraken tussen scholen en aanbieders over de rol en verantwoordelijkheden van partijen en over de gegevens waarover die partijen mogen beschikken’. Dit moet volgens Dekker voorkomen ‘dat partijen over meer gegevens beschikken dan strikt noodzakelijk is’.

De afspraken worden in maart 2015 vastgelegd in een convenant tussen alle betrokken partijen. ‘Parallel aan de totstandkoming van het convenant (…) worden ook aanvullende afspraken gemaakt tussen scholen en aanbieders van digitale leermiddelen’. Volgens Dekker is met de Groep Educatieve Uitgeverijen (GEU) afgesproken om een ‘model bewerkersovereenkomst’ uit te werken.

Zo snel mogelijk

‘Hierdoor ontstaat zo snel mogelijk helderheid over de rollen en verantwoordelijkheden die scholen en uitgeverijen vervullen. Het streven is om deze overeenkomst eveneens in maart 2015 vast te stellen’, schrijft de staatssecretaris. De overeenkomst wordt ter beoordeling voorgelegd aan het College Bescherming Persoonsgegevens (CBP).

‘Uitgeverijen die het convenant onderschrijven, geven zo aan dat zij verantwoord met de gegevens van leerlingen omgaan. Scholen kunnen op hun beurt straks van uitgeverijen eisen dat zij het convenant getekend hebben’, aldus Dekker.

Informatie: Helpdesk, 0348-405250 van 08.30 tot 12.30 uur, helpdesk@vosabb.nl

Deel dit bericht: