In het verkiezingsprogramma van Volt staat onder andere dat het onderwijs inclusief moet worden gemaakt door religieus onderwijs af te schaffen. Dit is volgens Volt nodig voor gelijke kansen voor alle kinderen.

‘We houden op met het financieren van religieus onderwijs’, zo staat in het programma. ‘Voor een open samenleving is het nodig dat kinderen uit alle geloofsovertuigingen elkaar al op school kunnen leren kennen. Door te stoppen met het bekostigen van scholen die een of meerdere geloofsovertuigingen uitdragen, zullen kinderen met verschillende wereldbeschouwingen elkaar eerder ontmoeten en van elkaar leren. Voor het realiseren van dit voorstel is aanpassing van artikel 23 van de Grondwet nodig.’

De partij van Laurens Dassen wil ook privéscholen afschaffen, omdat die slechts voor kinderen van rijke ouders toegankelijk zouden zijn en daardoor het creëren van gelijke kansen belemmeren.

In het verkiezingsprogramma van Volt staat ook dat er in Nederland naar Zweeds voorbeeld gratis en gezonde schoolmaaltijden moeten worden verstrekt en dat die maaltijden onderdeel moeten worden van het onderwijsprogramma. ‘Hiermee wordt gezond eten bevorderd, ongelijkheid aangepakt en zit niemand meer met honger in de klas.’

Verder vindt Volt het belangrijk dat er in het onderwijs meer aandacht komt voor Europees burgerschap en voor de toepassing van kunstmatige intelligentie. Het onderwijs zou wat Volt betreft meer digitaal moeten worden.

Lees meer…

Deel dit bericht: