Leerlingen van Nederlandse afkomst hebben in verhouding weinig klasgenoten met een andere achtergrond in hun netwerk. Zij leven dus gemiddeld genomen het meest gesegregeerd.

Het Centraal Bureau voor de Statistiek (CBS) onderzocht in hoeverre verschillende bevolkingsgroepen in hun eigen bubbel leven. Daarbij keek het CBS onder andere naar klasgenoten. Uit het onderzoek kwam naar voren dat mensen met een Nederlandse achtergrond (in Nederland geboren, net als beide ouders) het meest gesegregeerd leven, gevolgd door mensen met een Marokkaanse, Turkse of Poolse achtergrond.

Lees meer…

Deel dit bericht: