Ondanks alle inzet om jongeren te interesseren voor bètatechnisch onderwijs, kiezen steeds minder leerlingen een technisch profiel. Vooral havo en vwo laten een terugval zien.

Dit blijkt uit de jaarlijkse onderwijsupdate van de Monitor Techniekpact. Daarin is te zien dat in het schooljaar 2016/2017 nog 53.743 leerlingen van havo en vwo kozen voor een natuurprofiel, en dat het er dit schooljaar (vijf jaar later) nog maar 47.342 zijn. Weliswaar komt dit deels doordat het aantal leerlingen in het algemeen terugloopt, maar er wordt ook minder gekozen voor natuurprofielen. Op het vmbo is een stabilisatie te zien.

‘Zorgelijk’

Het Techniekpact spreekt van ‘een zorgelijke ontwikkeling’, omdat er nu al een enorme kloof is tussen vraag en aanbod op de technische arbeidsmarkt die alleen maar nog groter gaat worden. ‘Er zijn nu al 130.000 vacatures in de techniek en de ICT’, zegt voorzitter Thea Koster van het Techniekpact. ‘Vier op de vijf banen die nodig zijn om de grote transities voor energie, digitalisering en woningbouw te realiseren, bevinden zich in het domein techniek en ICT. Het kabinet heeft grootse plannen, maar juist daar waar de plannen het grootst zijn, is er krapte.’

Het afgelopen jaren zijn in het hoger technisch onderwijs wel meer diploma’s uitgereikt ten opzichte van de jaren daarvoor. Dat kwam doordat in de periode 2003-2015 wel meer leerlingen en studenten een natuurprofiel kozen (van 38% naar 51%). Die stijging stokt nu en ‘dat betekent dat hier over een aantal jaren dezelfde dalende curve te zien zal zijn’, aldus Koster.

Het Platform Talent voor Technologie zet zich in om kinderen en jongeren hun talenten voor technologie en ICT te laten ontdekken, met als doel dat meer jongeren een technische opleidings- en beroepskeuze maken.

Meer over de Monitor Techniekpact

Deel dit bericht: