Het kabinet trekt structureel circa 450 miljoen euro extra uit voor onderwijs. Dit jaar komt voor de aanpak van het lerarentekort 29 miljoen euro extra beschikbaar en structureel 32 miljoen euro. Dat blijkt uit de Voorjaarsnota.

De OCW-begroting heeft te kampen met een tegenvaller, doordat er meer leerlingen en studenten zijn dan verwacht. Dat heeft onder andere te maken met een nieuwe bevolkingsprognose en aanvullende bekostiging voor nieuwkomers in het primair en voortgezet onderwijs. In totaal bedraagt de tegenvaller 510 miljoen euro. Het kabinet compenseert dit voor 450 miljoen euro  uit de algemene middelen. OCW dekt de resterende 60 miljoen euro met budgetten die losstaan van de bekostiging.

In de Voorjaarsnota staat ook dat het kabinet voor de aanpak van het lerarentekort dit jaar 29 miljoen euro extra en 32 miljoen euro structureel beschikbaar stelt.

Overheidstekort explodeert door coronacrisis

De Voorjaarsnota laat voor de gehele overheidsfinanciën een dramatisch slecht beeld zien. Dit komt door de coronacrisis. Naar verwachting zal het begrotingstekort aan het einde van dit jaar uitkomen op 11,8% . Dat komt neer op 92 miljard euro. De staatsschuld zal dit jaar oplopen van 48,3% naar 65,2% procent van het bruto binnenlands product.

Lees meer…

Deel dit bericht: