Staatssecretaris Sander Dekker van OCW heeft de voorgestelde wetswijziging over de mogelijkheid om op basisscholen een deel van het onderwijs in het Engels, Duits of Frans te verzorgen naar de Tweede Kamer gestuurd.

Dit wetsvoorstel bevat een nieuwe regeling over de voertaal in het primair onderwijs, inclusief het speciaal basisonderwijs en speciaal onderwijs. De nieuwe regeling houdt in dat een deel van de onderwijstijd in het Engels, Duits of Frans mag worden aangeboden.

Deze nieuwe regeling wordt toegevoegd aan artikel 9 van de Wet op het primair onderwijs (WPO) en artikel 18 van de Wet op de expertisecentra (WEC). Hiermee is het een aanvulling op de huidige hoofdregel in de WPO en de WEC dat het onderwijs wordt gegeven in de Nederlandse of de Friese taal.

Bij algemene maatregel van bestuur wordt een nadere uitwerking gegeven aan het percentage van de onderwijstijd dat per schooljaar in de Engelse, Duitse of Franse taal kan worden gegeven.

Dit wetsvoorstel heeft tot doel om leerlingen al op vroege leeftijd een vreemde taal te leren. Basisscholen worden op grond van dit wetsvoorstel niet verplicht om het onderwijs in een andere taal dan het Nederlands aan te bieden.

Magazine School! van VOS/ABB en de Vereniging Openbaar Onderwijs heeft in februari van dit jaar aandacht besteed aan tweetalig basisonderwijs op de openbare Violenschool in Hilversum.

Lees het artikel.

Deel dit bericht: