Het kabinet investeert tot 143 miljoen euro in digitale leer- en hulpmiddelen en ICT om de kwaliteit van het onderwijs te verhogen. Het geld komt uit het Nationaal Groeifonds, dat moet zorgen voor meer economische groei in Nederland.

Het kabinet trekt de komende vijf jaar in totaal 20 miljard euro uit voor investeringen in kennisontwikkeling, infrastructuur en onderzoek, ontwikkeling en innovatie. In de eerste ronde zijn via de ministeries van OCW, EZK en IenW projecten verzameld die in aanmerking willen komen voor financiering vanuit het Nationaal Groeifonds.

Een van die projecten richt zich op een transitie naar innovatief en toekomstbestendig onderwijs. Dit project stelt voor te investeren in digitale leer- en hulpmiddelen en ICT om de kwaliteit van het onderwijs te verhogen. Het voorstel is om dat te doen in een Nationaal Onderwijslab en regionale versies daarvan, die prototypes ontwikkelen voor verdere opschaling. Vanuit dit project zullen subsidies worden verleend aan onderwijsinstellingen om de inzet van digitale leer- en hulpmiddelen te versnellen.

De investering uit het Nationaal Groeifonds bedraagt maximaal 143 miljoen euro. Het gaat om 80 miljoen voor het Nationaal Onderwijslab en 63 miljoen euro aan reserveringen voor het opschalen van kansrijke prototypes.

Beleidsexperimenten afgewezen

Er werd in de eerste ronde ook een plan voor beleidsexperimenten in het funderend onderwijs ingediend, maar de commissie die alle plannen onder de loep nam, heeft dat afgewezen. Dit plan zou zich richten op (inzicht in) kwaliteitsverhoging in het primair en voortgezet onderwijs. De beleidsexperimenten zouden gaan over kwaliteitsverschillen tussen scholen, kindvoorzieningen buiten schooltijd, alternatieven voor vroegselectie en de aanpak van personeelstekorten in het primair onderwijs op kwetsbare scholen.

De commissie die dit plan afkeurde, heeft feedback gegeven aan de indieners, zodat zij hier rekening mee zouden kunnen houden bij het eventueel indienen van voorstellen in (een) volgende ronde(n).

Deel dit bericht: