VOS/ABB adviseert demissionair onderwijsminister Arie Slob om vier jaar de tijd te nemen voor uitvoering van het Nationaal Programma Onderwijs (NPO). Uitgangspunt moet zijn dat de regie bij de scholen en schoolbesturen ligt en dat ze voldoende bewegingsruimte en bovenal vertrouwen krijgen van de overheid. Dit en meer staat in een brief van VOS/ABB aan Slob.

Voor het advies maakte VOS/ABB gebruik van de uitkomst van een onlangs gehouden ledenpeiling over het NPO. Daar kwam uit dat schoolbestuurders en schoolleiders van bij VOS/ABB aangesloten onderwijsorganisaties een dubbel gevoel hebben over het 8,5 miljard euro bevattende programma van de rijksoverheid, dat bedoeld is om corona-achterstanden weg te werken.

Er werd veel zorg geuit over het tijdpad tot de zomervakantie en de hoeveelheid werk die moet worden verzet, terwijl de situatie op de scholen vanwege de coronacrisis nog steeds niet normaal is. Schoolleiders geven aan dat zij voor grote planningsvraagstukken staan en ‘bomvolle dagen’ draaien.

Uit de ledenpeiling kwam ook naar voren dat ruim de helft (55%) van de respondenten in het primair onderwijs vindt dat de NPO-middelen in de huidige opzet van het programma zouden moeten worden afgewezen. In het voortgezet onderwijs vindt 42% van de respondenten dat.

Bewegingsruimte en vertrouwen

In de brief aan Slob geeft VOS/ABB hem het advies om vier jaar de tijd te nemen voor uitvoering van het NPO. Uitgangspunt moet zijn dat de regie bij de scholen en schoolbesturen ligt en dat ze voldoende bewegingsruimte en bovenal vertrouwen krijgen van de overheid.

Andere punten uit het advies aan de minister:

  • Geef scholen/schoolbesturen voldoende tijd om tot overwogen plannen te komen vanuit de beoogde scan; schuif het tijdpad met 6 maanden op om scholen gelegenheid te geven tot een gedegen en overwogen aanpak te komen.
  • Zorg dat de Menukaart voldoende bewegingsruimte geeft om ook naar eigen inzicht interventies in te zetten naast evidence based interventies.
  • Buig de NPO-middelen om naar een deels vrij te besteden budget. Het nieuwe kabinet zou zich vervolgens moeten uitspreken over structureel geld, waarmee juist langdurig aan verbetering van onderwijskwaliteit kan worden gewerkt.

Download brief met advies van VOS/ABB

 

 

Deel dit bericht: