Tijdens de algemene ledenvergadering van VOS/ABB is het geconsolideerd jaarverslag over 2021 vastgesteld. Ook is instemming verleend aan een bestuurswisseling. 

U kunt het geconsolideerd financieel jaarverslag alsmede het publieksjaarverslag over 2021 inzien:

De ALV heeft ermee ingestemd dat Henk Zielstra, bestuursvoorzitter van Stichting Archipel Scholen voor openbaar primair onderwijs op Walcheren, tot het bestuur van VOS/ABB toetreedt.  Bestuurslid Bert van der Lee, directeur-bestuurder van Stichting O2A5 voor openbaar primair onderwijs in de Alblasserwaard, Vijfheerenlanden en West-Betuwe, is afgetreden. Hij was niet meer herkiesbaar, omdat hij stopt als bestuurder van O2A5.

Uitgebreide ALV met programma over vitaliteit

Op woensdag 9 november volgt de uitgebreide algemene ledenvergadering van VOS/ABB. Dan zal het gaan over de begroting voor 2023 en zal tevens het lidmaatschapstarief voor dat jaar worden vastgesteld.

Aan de ALV in november zal een inhoudelijk programma worden gekoppeld over ‘vitaliteit’ in relatie tot human resource management. Dit inhoudelijke programma wordt georganiseerd in samenwerking met onze verzekeringspartner Aon en verzekeraar Achmea. Meer informatie volgt.

De locatie waar de ALV op 9 november zal worden gehouden, is op dit moment nog niet bekend.

Deel dit bericht: