Het maakt voor de leerprestaties van vwo’ers niet uit of ze één of twee jaar samen met havisten in de brugklas zitten. Wel zijn er verschillen in ‘democratische en sociale attitude’.

Dit schrijft Trouw op basis van onderzoeksresultaten die onderwijskundige Louise Elffers van de Universiteit en Hogeschool van Amsterdam binnenkort publiceert in het tijdschrift Pedagogische Studiën.

Het onderzoek gaat over een school die verwachtte dat de vwo’ers beter zouden presteren als zij eerder van de havisten gescheiden zouden worden. Daarom kortte deze school de brugklas in van twee jaar naar één jaar. Elffers vond echter geen duidelijke effecten op de prestaties van havisten en vwo’ers.

Er was wel een ander aspect waarop groepen kinderen uit zowel zwakke als sterke sociale milieus na een eenjarige brugklas inleverden, namelijk ‘democratische en sociale attitude’. Elffers doelt hiermee op de manier waarop leerlingen omgaan met verschillen tussen mensen.

Onderwijsstelsels vergeleken

Onlangs schreef Trouw al dat een brede brugklas betere burgers oplevert. Het bericht verscheen in de week waarin het onderzoeksrapport Onderwijsstelsels vergeleken: leren, werken en burgerschap werd gepubliceerd. Hier werkte onder anderen Elffers aan mee.

Een van de conclusies uit dat onderzoek is dat het Nederlandse onderwijs ongelijkheid creëert door leerlingen al op twaalfjarige leeftijd in een bepaald onderwijstype te plaatsen.