Bijzonder hoogleraar ‘kansengelijkheid in het onderwijs’ Louise Elffers van de Universiteit van Amsterdam (UvA) heeft in haar oratie stilgestaan bij de vraag of het onderwijs wel de grote gelijkmaker is.

Kansengelijkheid in het onderwijs lijkt een breed gedeeld ideaal, maar volgens Elffers blijken er uiteenlopende en elkaar soms zelfs tegensprekende opvattingen achter schuil te gaan. Zij beschouwt het huidige onderwijs niet als de ‘grote gelijkmaker’, maar eerder als de ‘grote ongelijkmaker’. Elffers beweert dat diploma’s de verdeling van inkomen, status en macht bepalen, terwijl de kansen van verschillende groepen in onze samenleving om die diploma’s te behalen allerminst gelijk zijn.

In haar oratie stond ze stil bij de rol van degenen die een gunstige positie bekleden binnen het huidige systeem en ook bij de rol van de universiteiten in wat zij de ‘diplomakapitalistische samenleving’ noemt.

Deel dit bericht: