Jurist Peter Dijkmans van de christelijke besturenorganisatie Verus geeft een toelichting op de aanpak door scholen van radicalisering. De Helpdesk van VOS/ABB kan u ook op dit punt adviseren.

In de toelichting staat dat scholen zorgplicht hebben om leerlingen en medewerkers een veilige omgeving te bieden. ‘Dat betekent dat je als school een neutrale houding aanneemt en dat betrokkenen op school geen politiek bedrijven die tot gevoelens van onveiligheid leidt’, zegt Dijkmans. Hij benadrukt dat actuele politiek wel in lessituaties mag worden besproken.

Als leerlingen radicale uitlatingen doen, kan dat volgens Dijkmans als grensoverschrijdende worden beschouwd. ‘In dat geval spreek je een leerling daarop aan. En naarmate die uitspraak heftiger is, moet je een leerling nadrukkelijker en formeler aanspreken en corrigeren. In een uiterst geval neem je dit op in het leerlingendossier.’

Op de vraag of een leerling mag zeggen dat hij achter de aanslagen in Parijs staat, antwoordt Dijkmans dat zo’n uitspraak het veiligheidsklimaat op school kan beïnvloeden en dat de betreffende leerling daarop moet worden aangesproken.

De jurist van Verus wijst erop op het moment dat de school vormen van radicalisme opmerkt (van medewerkers, ouders of leerlingen), de Wet op het Onderwijstoezicht de mogelijkheid biedt dat te melden bij de Landelijke Vertrouwensinspecteur. ‘Die heeft de taak de school te adviseren’, aldus Dijkmans.

De Helpdesk van VOS/ABB kan u desgewenst adviseren over de manier waarop u kunt handelen als er in uw organisatie signalen van radicalisering zijn: Helpdesk, 0348-405250 van 08.30 tot 12.30 uur, helpdesk@vosabb.nl

Deel dit bericht: