Het is nog tot 15 oktober mogelijk om online uw mening te geven over het wetsvoorstel voor een toekomstbestendig onderwijsaanbod.

In dit wetsvoorstel is onder meer de verplichting tot overleg tussen schoolbesturen en gemeenten over het onderwijsaanbod in de betreffende gemeenten opgenomen. Ook wordt een versoepeling voorgesteld voor het verplaatsen van een school en de omzetting of uitbreiding met een richting.

Dit wetsvoorstel beperkt zich tot het primair onderwijs en is niet van toepassing op het voortgezet onderwijs.

Geef uw mening over dit wetsvoorstel.

Informatie: Helpdesk, 0348-405250 van 08.30 tot 12.30 uur, helpdesk@vosabb.nl

Deel dit bericht: