Het ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid heeft een reeks factsheets gepubliceerd met informatie over de Wet werk en zekerheid (WWZ).

In de factsheets staat onder andere wat de gevolgen van de WWZ zijn voor het personeelsbeleid. U kunt de factsheets downloaden:

Let op: de WWZ heeft voor wat betreft het primair en voortgezet onderwijs vooralsnog slechts betrekking op het bijzonder onderwijs, samenwerkingsbesturen en samenwerkingsverbanden passend onderwijs en niet op besturen die alleen scholen voor openbaar onderwijs hebben.

Informatie: Helpdesk, 0348-405250 van 08.30 tot 12.30 uur, helpdesk@vosabb.nl

Deel dit bericht: