Op 3 maart is er een webinar over de manier waarop scholen flexibel kunnen omgaan met de onderwijstijd primair onderwijs.

Het ministerie van OCW wil met dit webinar laten zien welke mogelijkheden er binnen de Wet op het primair onderwijs zijn om flexibel om te gaan met de invulling en organisatie van de onderwijstijd. Vragen die aan bod komen zijn onder andere:

  • Welke vrijheid heeft een school in het verdelen van de onderwijstijd over de week?
  • Wanneer mag een onderwijsassistent voor de klas?
  • Wanneer mag een school of een ouder van vakanties afwijken?

Tijdens het webinar gaan een inspecteur, een beleidsmedewerker en een schoolleider met elkaar in gesprek over de bestaande ruimte in wet- en regelgeving. Ook gaan ze in op vragen.

Aanmelden voor het webinar kan tot en met 1 maart via PO_Ruimte_voor_Regie@minocw.nl. Vermeld hierbij uw mailadres en uw functie. U krijgt van OCW een bevestiging en de link om het webinar te volgen.

Deel dit bericht: