CDA-Kamerlid Michel Rog heeft Kamervragen gesteld over ‘dure zzp’ers’ in het onderwijs. Directe aanleiding daarvoor was een bericht van de Telegraaf. Zijn vragen zijn min of meer een herhaling van vragen van de SP en GroenLinks.

In het Telegraaf-bericht staat dat ‘zzp-leraren en docenten die zich via detacheringsbureaus laten inhuren’ scholen veel geld kosten, terwijl zij ‘de hoge werkdruk en de administratieve rompslomp proberen te omzeilen’.

‘Dubbele kosten’

‘Deze leraren willen wel de lusten en niet de lasten’, zo citeert de Telegraaf voorzitter Petra van Haren van schoolleidersvakbond AVS. ‘Naast een mindere onderwijskwaliteit kost het een school soms wel het dubbele van een normale leerkracht. Bovendien doen ze niet mee aan vergaderingen en oudergesprekken.’

De AVS-voorzitter wees er afgelopen september op dat de inzet van docenten via het uitzendbureaus 30 tot 50 procent extra kosten met zich meebrengt. Maar Van Haren benadrukte toen ook dat een verbod op het inhuren van docenten via uitzendbureaus niet nodig is. ‘Een schooldirecteur heeft altijd zelf de keuze om gebruik te maken van een uitzendbureau of niet’, aldus Van Haren.

CDA-Tweede Kamerlid en oud-voorzitter van vakbond CNV Onderwijs Michel Rog wil nu van onderwijsminister Arie Slob weten hoe hij denkt over de toename van het aantal zzp’ers in het onderwijs. Hij vraagt zich onder andere af of het alleen om leraren gaat of dat er ook zzp’ende onderwijsondersteuners zijn.

Ook wil Rog van Slob weten of zzp’ers inderdaad duurder zijn dan personeel dat onder de cao’s voor het primair respectievelijk voortgezet onderwijs vallen.

Herhaling van zetten

De vragen van Rog aan Slob zijn min of meer een herhaling van vragen die zijn collega’s Peter Kwint van de SP en Lisa Westerveld van GroenLinks vorig jaar april stelden. Hun vragen volgden op een bericht van RTL Nieuws over de toename van het aantal zzp-docenten.

De minister gaf toen aan dat hij het onwenselijk vindt als ‘onderwijsgevenden zich als zzp’er aanbieden met als oogmerk meer geld te verdienen’. Hij heeft echter geen principiële bezwaren tegen de inzet van zzp’ers. Het is volgens hem aan de schoolbesturen om ’te kijken welke contractvorm het beste past en mogelijk is’.

De minister merkte toen ook op dat met de inzet van zzp’ers kan worden voorkomen dat er geen leerkracht beschikbaar is, ‘met alle gevolgen van dien voor de werkdruk en/of de voortgang van het onderwijs’.

‘Zzp’ers niet duurder’

Magazine Naar School! van VOS/ABB besteedde vorig jaar uitgebreid aandacht aan de opkomst van zzp’ers in het onderwijs. In het artikel Zzp’er in het onderwijs. Kans of risico? komen onder anderen de zzp’ende docenten Arthur Krijgsman en Tineke de Jong aan het woord.

Zij herkennen zich niet in het beeld dat ze wel de lusten, maar niet de lasten van het vak zouden willen. ‘Vergaderingen en rapportgesprekken: daar lopen wij niet voor weg, die doen wij ook’, zeggen ze. Beiden benadrukken bovendien dat hun manier van werken het schoolbestuur geen extra geld kost: ‘Wij krijgen geen vakantiegeld, geen pensioenrechten, en betalen zelf onze nascholing en onze belastingaanslag. Per saldo zijn wij ongeveer even duur als een vaste leerkracht.’

Deel dit bericht: