Basisscholen moeten zorgen voor extra bewegingsonderwijs, maar extra geld daarvoor komt er niet. Dat bevestigt het ministerie van OCW in een brochure over de urennorm voor bewegingsonderwijs.

Scholen in het primair onderwijs en het speciaal basisonderwijs moeten voortaan ten minste twee (les)uren per week bewegingsonderwijs geven. In de praktijk komt dat neer op ten minste 2 x 45 minuten. De nieuwe urennorm komt voort uit de Wet actualisering deugdelijkheidseisen funderend onderwijs.

Het ministerie bevestigt in deze brochure dat schoolbesturen geen extra geld krijgen voor het halen van de hogere urennorm bewegingsonderwijs. Wel konden scholen subsidie aanvragen om zich voor te bereiden op de nieuwe urennorm, maar nieuwe subsidieaanvragen zijn niet mogelijk. Wel is de periode waarin de toegekende subsidie kan worden besteed verlengd tot en met 31 juli 2024.

Download brochure

Deel dit bericht: