Schoolbesturen hebben een keuze in de verwerking van de posten van groot onderhoud: u kunt die posten activeren of met een voorziening werken van waaruit de posten worden gefinancierd.

De opbouw van de voorziening is de laatste jaren onderwerp van discussie. Accountants bepaalden vijf jaar geleden dat de opbouw op een andere manier moest. Hoe precies, was lange tijd niet duidelijk, maar inmiddels is hierover helderheid ontstaan voor de besturen in het funderend onderwijs.

Wel eigenaar, geen claimrecht

De definitie van groot onderhoud is eind 2021 aangepast, waardoor veel posten niet meer onder groot onderhoud vallen. Dit geldt voor alle Nederlandse organisaties. Echter, schoolbesturen in het funderend onderwijs werken doorgaans met een voorziening en zijn anders zijn dan andere organisaties, doordat ze wel eigenaar zijn van de schoolgebouwen, maar niet het economisch claimrecht hebben. Dat laatste ligt namelijk bij hun gemeente.

De schoolgebouwen staan in waarde niet op de balans van de schoolbesturen. Dat maakt dat de verwerking van groot onderhoud via een voorziening anders is dan bij andere organisaties. Dit heeft ertoe geleid dat de Raad voor de Jaarverslaggeving met een uitzondering komt voor schoolbesturen in het funderend onderwijs. Deze uitzondering zorgt ervoor dat schoolbesturen wel alle posten kunnen meenemen als groot onderhoud, zoals dat was voordat de definitiewijziging in 2021 een feit werd. De wijze van opbouw wijzigt wel, waardoor de voorziening groter wordt, in principe ten koste van de algemene reserve.

Over wat dit inhoudt en betekent voor schoolbesturen heeft Van Ree Accountants een toelichting geschreven. Later zal er nog een handreiking komen die Van Ree Accountants met de PO-Raad en VO-raad zal opstellen.

Activeren en afschrijven

Naast de mogelijkheid van het opbouwen van een voorziening, is het ook mogelijk voor schoolbesturen om groot onderhoud te verwerken via activeren en afschrijven. Daarover houdt VOS/ABB op 20 maart een digitale bijeenkomst, speciaal voor deelnemers aan ons kennisnetwerk Financiën.

Op deze bijeenkomst zal onder meer worden ingegaan op de vraag hoe deze vorm van verwerken in de praktijk uitpakt en hoe u daarnaar kunt overstappen.

Lees meer over de digitale bijeenkomst en meld u aan

Deel dit bericht: