VOS/ABB laat in de VO Gids zien dat in het openbaar onderwijs elke leerling welkom is.

De VO Gids is de landelijke keuzegids met 59 regio-edities voor groep 8-leerlingen en hun ouders. De gids wordt in oktober (met uitzondering van de herfstvakantie) in een oplage van 190.000 stuks gratis verspreid onder basisscholen. Bij de VO Gids zit een handleiding voor leerkrachten.

Scholen voor voortgezet onderwijs kunnen zich met eigen profielpagina’s in de VO Gids presenteren. Scholen die bij VOS/ABB zijn aangesloten, kunnen daar korting op krijgen. U kunt daarover contact opnemen met uitgever Axel van ’t Hoen: axel.vanthoen@ocgroep.nl.

Pagina’s over openbaar onderwijs

VOS/ABB heeft in de VO Gids twee pagina’s over openbaar onderwijs. Daarop wordt benadrukt dat de openbare scholen van en voor iedereen zijn, en dat elke leerling er dus welkom is. Dit in tegenstelling tot bijvoorbeeld rooms-katholieke en protestants-christelijke scholen die leerlingen in principe mogen weigeren.

Op de pagina’s van VOS/ABB in de VO Gids worden ook de kernwaarden van het openbaar en algemeen toegankelijk onderwijs benoemd. In de kernwaarden staan onder andere diversiteit en wederzijds respect centraal.

School!Week

In de meeste regio-edities staat ook een advertentie over de School!Week, de jaarlijkse week van het openbaar en algemeen toegankelijk onderwijs in Nederland. Dit landelijke evenement wordt georganiseerd door VOS/ABB. De School!Week is dit schooljaar van 20 tot en met 24 maart.