Op 27 november is er in Amsterdam een werkbijeenkomst over duurzaamheid in de onderwijspraktijk. Deze bijeenkomst wordt georganiseerd door het ministerie van OCW en vier andere ministeries en is bedoeld voor schoolbestuurders en schoolleiders.

Tijdens de werkbijeenkomst komen de stappen aan bod die het onderwijs kan zetten om bij te dragen aan de sustainable development goals van de Verenigde Naties. Ook wordt besproken hoe onderwijsorganisaties duurzaamheid kunnen opnemen in hun visie en hoe de overheid hierbij kan helpen.

Voorafgaand aan de werkbijeenkomst zijn er in november vier webinars. Deze gaan over ontwikkelingen op het gebied van duurzaamheid in relatie tot de vernieuwing van de kerndoelen, pedagogiek en didactiek, burgerschapsonderwijs, onderwijshuisvesting en bedrijfsvoering.

De werkbijeenkomst is op maandag 27 november van 13.00 tot 17.30 uur (om 12.00 uur ontvangst met lunch) in ARTIS-Groote Museum in Amsterdam.

U kunt zich online aanmelden (ook voor de webinars)

Deelname is gratis.

Deel dit bericht: