In Bestuur en management, HRM beleid, Nieuws

De aanpak van werkdruk in het onderwijs vereist een gezamenlijke inspanning van schoolleiders en medewerkers. ‘Als draagvlak bij één van de twee ontoereikend is, dan zal de aanpak niet slagen’, stelt psycholoog Roosmarijn Schelvis. Zij is dinsdag aan de Vrije Universiteit in Amsterdam gepromoveerd op een onderzoek naar het verminderen van werkstress onder docenten.

Uit het onderzoek van Schelvis komt naar voren dat een gebrek aan wederzijds vertrouwen tussen management en medewerkers de aanpak van werkstress bemoeilijkt. Zij adviseert om alleen met een dergelijke aanpak te beginnen als aan de randvoorwaarde van wederzijds vertrouwen is voldaan.

Schelvis onderzocht ook de rol van het vertrouwen in eigen kunnen in het ontstaan van werkstress bij oudere docenten. Zij constateerde dat uitdagende eisen in het werk het vertrouwen in eigen kunnen vergroten en dat daardoor de werkdruk vermindert. Dit geldt echter niet in emotionele kwesties, zoals confrontaties met boze ouders.

Download proefschrift Decreasing work stress in teachers.

Delen