De leden van de PO-Raad hebben ingestemd met het onderhandelaarsakkoord voor de nieuwe CAO PO. Bijna 60 procent van de leden heeft gestemd, en daarvan stemde 90 procent voor.

Een aantal leden gaf aan de afspraken in de nieuwe cao erg gedetailleerd te vinden, waardoor zij niet de noodzakelijke flexibiliteit krijgen voor school- of regio-specifiek maatwerk. Voor sommige leden was dit reden om tegen het akkoord te stemmen.

Als ook de leden van de vakbonden instemmen met het onderhandelaarsakkoord, volgt de implementatie van de CAO PO. Op 26 september maken de bonden de uitslag van hun ledenraadplegingen bekend.

Lees meer…

Informatie: Helpdesk, 0348-405250 van 08.30 tot 12.30 uur, helpdesk@vosabb.nl

Deel dit bericht: