De inwerkingtreding van de wet Meer ruimte voor nieuwe scholen is vanwege de coronacrisis met een jaar uitgesteld. Dat bevestigt het ministerie van OCW.

Het was de bedoeling dat deze wet op 1 juni aanstaande in werking zou treden. Het was vorige maand al min of meer duidelijk dat dit niet meer haalbaar zou zijn doordat de Eerste Kamer het wetsvoorstel vanwege de coronacrisis niet meer op tijd in behandeling kon nemen. De Senaat zou er op 31 maart over spreken, maar dat is tot nader order uitgesteld.

Het ministerie van OCW meldt dat 1 juni 2021 het eerstvolgende moment is waarop de nieuwe systematiek van start kan gaan.

Deel dit bericht: