In Nieuws

Alles wijst erop dat de wet Meer ruimte voor nieuwe scholen niet op 1 juni aanstaande in werking kan treden. Dat komt doordat de Eerste Kamer vanwege de coronacrisis het wetsvoorstel niet in behandeling kan nemen.

De Eerste Kamer zou op 31 maart over het wetsvoorstel spreken, maar dat is tot nader order uitgesteld. De Senaat komt vanwege de coronacrisis niet meer bij elkaar. Een deel van de Eerste Kamerleden is behoorlijk op leeftijd. Zij behoren tot de risicogroep die hard kan worden geraakt door het coronavirus.

De sluiting van de Eerste Kamer geldt in ieder geval tot en met 6 april. Of de Senaat vanaf 7 april het werk weer kan oppakken, hangt af van hoe de situatie rond het coronavirus zich ontwikkelt.

Nu alles erop wijst dat de inwerkingtreding van de wet Meer ruimte voor nieuwe scholen niet per 1 juni aanstaande zal zijn, schuift deze wet waarschijnlijk met een jaar op.

Delen