Na de Tweede Kamer heeft nu ook de Eerste Kamer ingestemd met de Wet uitbreiding bestuurlijk instrumentarium onderwijs. Deze wet geeft de minister voor primair en voortgezet onderwijs meer mogelijkheden om in te grijpen bij ernstige misstanden op scholen. Dennis Wiersma laat blijken dat hij hier blij mee is.

Als een schoolbestuur slecht werk aflevert, kan de minister sneller ingrijpen. ‘Bijvoorbeeld als op een school de kwaliteit van het onderwijs ondermaats is of er een potje wordt gemaakt van de financiën. Of als de inhoud van de les ingaat tegen onze democratische waarden of er zelfs wordt opgeroepen tot geweld’, aldus Wiersma.

Hij vervolgt: ‘We kunnen dankzij deze nieuwe wet in zo’n geval sneller het vertrek van bestuurders en toezichthouders afdwingen of de bekostiging van een school stopzetten. Zo zorgen we dat de onveilige situatie snel stopt en dat de betreffende leerlingen krijgen waar ze recht op hebben, namelijk een veilige en stabiele schoolomgeving.’

Burgerschap en veiligheid

Tot nu toe mocht de minister zwakke scholen pas een aanwijzing geven als de kwaliteit van het hele stelsel van primair of voortgezet onderwijs in gevaar komt. Voor ernstige overtredingen van de burgerschapsopdracht of bij veiligheidsproblemen kon dat nog niet. Dat verandert met deze wet. Ook wordt het mogelijk om een school een spoedaanwijzing te geven, bijvoorbeeld om de bevoegdheid om diploma’s te verstrekken op te schorten. De minister kan niet zomaar ingrijpen, eerst moet de Inspectie van het Onderwijs vaststellen dat daar aanleiding toe is.

In de Eerste Kamer stemde alleen de SGP tegen. De nieuwe wet treedt op 1 augustus 2023 in werking.

Deel dit bericht: