De voorgestelde Wet vrij en veilig onderwijs verhoogt met extra verplichtingen de regeldruk voor scholen en schoolbesturen, zonder dat duidelijk is waarom die verplichtingen nodig zijn. Dat staat in de bijdrage van VOS/ABB aan de internetconsultatie over het wetsvoorstel.

De voorgestelde wet is repressief ingericht, in die zin dat er een verplichtingenkader komt voor scholen met een navenante regeldruktoename. Zo hebben de scholen al de verplichting om een risico-inventarisatie en -evaluatie uit te voeren. VOS/ABB vraagt zich af of het niet passender c.q. minder verstrekkend zou zijn wanneer de Inspectie van het Onderwijs hiernaar vraagt in plaats van dat er extra registratieverplichtingen komen. ‘Is onderzocht of extra registreren een veiligere omgeving creëert?’, zo staat in de bijdrage.

Daarin staat ook dat verschillende registratieverplichtingen onnodig zijn, omdat die al zijn geregeld en direct vanuit het strafrecht kunnen worden opgevolgd. De memorie van toelichting maakt volgens VOS/ABB niet duidelijk wat de belangenafweging hierbij is geweest en welk effect verwacht wordt van deze extra plichten.

Lees meer…

Deel dit bericht: