Negen op de tien leerkrachten in het basisonderwijs (92%) voelen zich veilig op school. Ze geven gemiddeld een 8,3 voor hun sociale veiligheid. Dat meldt DUO Onderwijsonderzoek op basis van eigen onderzoek waaraan 1.100 basisschoolleerkrachten meededen.

Van de leerkrachten voelt 60% zich ongeveer even veilig op school als drie jaar geleden, terwijl 20% zich veiliger is gaan voelen. Een op de zes (16%) voelt zich onveiliger dan drie jaar geleden.

Verder blijkt dat 57% van de leerkrachten in de afgelopen twaalf maanden te maken heeft gehad met een vorm van ongewenst gedrag op school. Ongewenst gedrag van leerlingen kwam het meest voor, maar ook van ouders, collega’s en/of leidinggevenden.

Het gaat vooral om verbaal geweld en/of verbale intimidatie van leerlingen en/of ouders. Fysiek geweld komt ook voor, maar veel minder vaak.

Lees meer…

Deel dit bericht: